Raport z realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w SOSW w Nowym Mieście

Raport z realizacji zajęć rozwijających zainteresowaniawychowanków  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jurkach.