Raport realizacji wyjazdów na basen młodzieży ze Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych w Jurkach i Nowym Mieście nad Pilicą – listopadzie 2011 r.

Organizacja i realizacja wyjazdów młodzieży ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Jurkach i Nowym Mieście nad Pilicą przebiegała według ustaleń ze Starostwem Powiatowym w Grójcu i kierownictwem S.O.S.W. w Jurkach i Nowym Mieście nad Pilicą.

Podczas realizacji wyjazdów na basen wszystko przebiegało zgodnie z harmonogramem.

Do każdego z wyjazdów dołączona została polisa ubezpieczeniowa NNW (firma Generali) wraz z aktualną listą uczestników.

W czasie realizacji programu rehabilitacyjnego na basenie opiekunowie wskazani przez Dyrektorów S.O.S.W. i zatrudnieni przez wykonawcę – wykonali dokumentację w postaci: zdjęć i raportu miesięcznego.

W raporcie została zawarta charakterystyka uczestników wyjazdu, opis programu rehabilitacyjnego, wykaz uczestników szkolenia.

Uczestnicy wyjazdów podczas pobytu na basenie korzystali z następujących atrakcji:

Podczas każdego z wyjazdów uczestnicy otrzymali do wypełnienia ankiety ewaluacyjne. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły:

Wyniki ankiet były pozytywne. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w wyjazdach integracyjno – rehabilitacyjnych. Zajęcia na basenie przebiegały w miłej i luźnej atmosferze. Uczestnicy nie zgłaszali negatywnych uwag, dotyczących aspektów związanych z przygotowaniem i realizacją wyjazdów na basen w miesiącu listopadzie  2011 r.

W każdym z wyjazdów uczestniczyło po 10 podopiecznych z każdego z S.O.S.W, opiekę nad uczestnikami pełniło po 3 opiekunów na każdym z wyjazdów. Fakt ten potwierdzają sprawozdania dyrektorów i listy uczestników załączone do niniejszego sprawozdania.

Obecnie opiekę nad uczestnikami z S.O.S.W. w Jurkach sprawują następujący pracownicy z S.O.S.W. w Jurkach :

Opiekę nad uczestnikami z S.O.S.W. w Nowym Mieście nad Pilicą sprawują następujący pracownicy z S.O.S.W. w Nowym Mieście nad Pilicą:

Anna Karwowska

W każdym z wyjazdów uczestniczyło po 10 podopiecznych z każdego z S.O.S.W, opiekę nad uczestnikami pełniło po 3 opiekunów na każdym z wyjazdów. Fakt ten potwierdzają sprawozdania dyrektorów i listy uczestników załączone do niniejszego sprawozdania.