Skrót raportu z warsztatów integracyjnych LO Nowe Miasto

„Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia
o osobach niepełnosprawnych”

Osoba prowadząca: Magdalena Wawrzycka, Paulina Trojanowska

Dane organizacyjne:

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą

Data: 20.02.2012 r.

Łączna liczba uczestników: 49 osób

 

Klasa II A – 21 osób wypełniło ankietę ewaluacyjną

Klasa II B – 11 osób wypełniło ankietę ewaluacyjną

Klasa II C – 17 osób wypełniło ankietę ewaluacyjną

Za najciekawsze uczestnicy uznali:

- doświadczenie bycia osobą niepełnosprawną, w szczególności osobą niepełnosprawną ruchowo

- możliwość doświadczenia świata, w którym żyją osoby niepełnosprawne, poznanie  problemów osób niepełnosprawnych oraz sposobów pomagania osobom niepełnosprawnym

- możliwość osobistego doświadczenia świata, w którym żyją osoby niepełnosprawne oraz trudności z nim związanych dzięki udziałowi w różnorodnych zadaniach

Warsztaty integracyjne zostały odebrane przez młodzież z dużą ciekawością i zaangażowaniem. Już pierwsza część zajęć (wykład) potwierdziła potrzebę przełamania istniejących stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi.