Wycieczka do Muzeum Techniki

Wycieczka do Warszawy dnia 22.03.2012 do Muzeum Techniki zorganizowana dla uczniów LO z Grójca i SOSW z Nowego Miasta, przebiegła sprawnie, prawidłowo i zgodnie z planem. Młodzież przeżyła wiele doznań kulturowych podczas zwiedzania muzeum. Uczniowie pozytywnie oceniali wyjazd.
Pozytywnym aspektem tego wyjazdu stał się fakt zaniku barier emocjonalnych i społecznych uczniów zdrowych w stosunku do niepełnosprawnych. Wycieczka upłynwła w miłej i ciepłej atmosferze oraz koleżeńskich relacjach.

Wycieczka zorganizowana w ramach wyjazdów integracyjnych.