Skrót raportu z warsztatu z zakresu doradztwa zawodowego oraz z warsztatu umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu

Data: 13 i 15.02.2012 r.

Klasa: II C

Ilość uczniów: 12 i 12

 

Większość osób jako najważniejszą wiedzę zdobytą podczas warsztatu uznała tę dotyczącą umiejętności zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej- autoprezentacja, ale również pojawiły się stwierdzenia, że ważne było uświadomienie sobie, ze  już na etapie liceum warto myśleć o przyszłym zawodzie, o tym co chce się w życiu robić. Ważny był również temat jak zdobywać pracę.

Osoba prowadząca: Joanna Ogrodowska