Skrót raportu po warsztacie z zakresu doradztwa zawodowego oraz z po warsztacie umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji 20-21.10.2010

Klasa: III a

Data: 20-21.10.2010 r.

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu

100% uczestników  warsztatów uznało warsztaty  za bardzo przydatne.  100% uczniów uważa, że forma zajęć bardzo się podobała.

Cała grupa pierwszy raz brała udział w tego typu zajęciach, więc sama forma pracy była dla nich nowa i zaskakująca. Wszystkie elementy zajęć były dla nich nowe. Zarówno wiedza z doradztwa jak i z autoprezentacji wraz z rozmową kwalifikacyjną. Uczniowie za najważniejsze uznali: wiedzę dotyczącą rozmowy kwalifikacyjnej, symulację tych rozmów, wiedzę dotyczącą autoprezentacji i umiejętności prezentacji, pozytywne przedstawianie własnej osoby pozbawione krytyki, rozmowę o swoich zaletach, a także metody poszukiwania pracy oraz korzyści z pracy – inne niż materialne.

Po warsztacie grupie będzie łatwiej występować publicznie, lepiej zaprezentować siebie i łatwiej będzie im mówić o swoich mocnych stronach

Osoba prowadząca: Piotr Mendygrał