Wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego

Wycieczka do Warszawy dnia 7.12.2011 do Muzeum Wojska Polskiego zorganizowana dla uczniów LO z Nowego Miasta i SOSW z Jurek, przebiegła sprawnie, prawidłowo i zgodnie z planem. Młodzież przeżyła wiele doznań kulturowych podczas zwiedzania muzeum. Uczniowie pozytywnie oceniali wyjazd.
Pozytywnym aspektem tego wyjazdu stał się fakt zaniku barier emocjonalnych i społecznych uczniów zdrowych w stosunku do niepełnosprawnych. Wycieczka upłynwła w miłej i ciepłej atmosferze oraz koleżeńskich relacjach.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego