Wycieczka do Teatru Naroddowego

Wycieczka do Warszawy dnia 3.11.2011 do Teatru Narodowego   zorganizowana  dla uczniów LO z Warki  i SOSW z Nowego Miasta, przebiegła sprawnie, prawidłowo i zgodnie z planem. Młodzież przeżyła wiele doznań kulturowych podczas oglądania spektaklu, którymi dzieliła się podczas drogi powrotnej. 
Pozytywnym aspektem tego wyjazdu stał się fakt zaniku barier emocjonalnych i społecznych uczniów zdrowych w stosunku do niepełnosprawnych. Wycieczka upłynwła w miłej i ciepłej atmosferze oraz koleżeńskich relacjach.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego