Posumowanie wycieczki do Warszawy dn. 25.10.2011

Wycieczka do Warszawy dnia 25.10.2011 do FORT Wola Kino 5D zorganizowana  dla uczniów LO z Nowego Miasta  i SOSW z Jurek, przebiegła sprawnie, prawidłowo i zgodnie z planem. Młodzież przeżyła wiele dozań emocjonalnych podczas oglądania seansu, którymi dzieliła się podczas drogi powrotnej.
Pozytywnym aspektem tego wyjazdu stał się fakt zaniku barier emocjonalnych i społecznych uczniów zdrowych w stosunku do niepełnosprawnych. Wycieczka upłynwła w miłej i ciepłej atmosferze oraz koleżeńskich relacjach.

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego