Skrót raportu po warsztacie z zakresu doradztwa zawodowego oraz z po warsztacie umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji 27-28.09.2010

Klasa: III c

Data: 27 - 28.09.2010 r.

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu

71,4% uczestników  warsztatów uznało warsztaty  za bardzo przydatne, a 28,6% uczestników za przydatne. 71,4% uczniów uważa, że forma zajęć bardzo się podobała, a 28,6% uczniom  podobała się.

Cała wiedza przedstawiona na warsztacie była nowa dla grupy – nie brali udziału w tego typu zajęciach, ani w zajęciach poruszających taką tematykę. Uczniowie za najważniejsze uznali: wiedzę o sobie i swoich mocnych stronach, prezentację siebie czyli rozmowę kwalifikacyjną, wiedzę o sposobach szukania pracy i zawodach. Po warsztacie potrafią lepiej zaprezentować siebie, wiedzą na co zwracać uwagę w trakcie swoich wystąpień np. w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Osoba prowadząca: Piotr Mendygrał

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego