Skrót raportu po warsztacie z zakresu doradztwa zawodowego oraz z po warsztacie umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji 17-18.11.2010

Klasa: III f

Data: 17 -18.11.2010 r.

Miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu

38% uczestników  warsztatów uznało warsztaty  za bardzo przydatne, a 62% uważa, że były przydatne.  53% uczniów uważa, że forma zajęć bardzo się podobała, 47% uczniom  podobała się,  (na podstawie ankiety końcowej).

Młodzież podczas warsztatu najbardziej doceniła elementy programu, które zawierały informacje dotyczące autoprezentacja, wiedza na temat poszukiwania pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego, wypełnianie testów zainteresowań zawodowych, poznawanie swoich mocnych i słabych stron.

Wiedza, którą uczestnicy uznali za najważniejszą to: wiedza na temat czym się kierować przy wyborze zawodu, testy pozwalające poznać samego siebie (swoje mocne i słabe strony)  oraz temat autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ważne dla kilku osób okazało się poznanie siebie nawzajem.

Wypowiedzi uczniów: nauczyły mnie bardzo wielu ciekawych rzeczy w mało męczący sposób” :).


W sposobie prowadzenia młodzież doceniła m.in. otwartość prowadzącej, przyjazną i miłą atmosferę, interesujące przekazywanie wiedzy, siedzenie w kręgu.

Wypowiedzi uczniów: Dowiedziałam się jak wyglądają procedury związane z przyjęciem do pracy”, „wiele ciekawych inf. Dotyczących wyborów studiów”, „praktyczne, a nie czysto teoretyczne”, „Zacząłem zauważać w sobie rzeczy, których nie zauważałem” , „poznałem samego siebie” , „pomogły zrozumieć siebie” , „zacząłem poważniej myśleć o przyszłości”, „Bardzo miła prowadząca” , „to, że były aktywne” „podobała mi się ich nietypowość” , „nauczyły mnie bardzo wielu ciekawych rzeczy w mało męczący sposób” :)

Osoba prowadząca: Anna Przybyszewska

      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego