PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI NA ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zgodnie Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w dniach od 6 września 2010 r. do 17 września została przeprowadzona rekrutacji uczestników do poszczególnych grup na zajęcia z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu.

Listy uczestników zakwalifikowanych do poszczególnych grup wraz z listami uczestników rezerwowych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


GRUPA I

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do GRUPY I zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Mariusz Balcerowicz

 

1a

2.

 

Paulina Galas

 

1a

3.

 

Sylwia Tkaczyk

 

1a

4.

 

Katarzyna Wudarczyk

 

1c

5.

 

Mateusz Kołecki

 

1f

6.

 

Izabela Kostrzewska

 

1e

7.

 

Joanna Lewandowska

 

1e

8.

 

Katarzyna Grabik

 

1e

9.

 

Katarzyna Kowalska

 

1c

10.

 

Agnieszka Mikołajczyk

 

1a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA II

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do GRUPY II zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Żaneta Orlik

 

3f

2.

 

Mikołaj Krzyżanowski

 

3f

3.

 

Jan Kowalczyk

 

3f

4.

 

Ewelina Szymańska

 

3a

5.

 

Iwona Siedlecka

 

3a

6.

 

Edyta Szkudlarek

 

3b

7.

 

Łukasz Grochala

 

3f

8.

 

Agata Fidler

 

3a

9.

 

Piotr Kordowski

 

3a

10.

 

Magdalena Woźniak

 

3a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA III

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy III zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Natalia Piekarniak

 

3f

2.

 

Mateusz Nowocień

 

3f

3.

 

Krzysztof Krzyżanowski

 

3f

4.

 

Patrycja Truszkiewicz

 

3f

5.

 

Karol Siekut

 

3f

6.

 

Marcin Dąbrowski

 

3f

7.

 

Michał Duraj

 

3f

8.

 

Mateusz Kostaniak

 

3f

9.

 

Bartłomiej Kowalczyk

 

3g

10.

 

Maciej Sałyga

 

3g


 

 

 

 

 

 

 

GRUPA IV

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy IV zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Eliza Sokołowska

 

2b

2.

 

Monika Bałut

 

2b

3.

 

Jacek Szczepański

 

2b

4.

 

Katarzyna Jaśkiewicz

 

2b

5.

 

Piotr Kowalczyk

 

2b

6.

 

Piotr Woźniak

 

2b

7.

 

Rafał Sobczak

 

2b

8.

 

Michał Komarnicki

 

2b

9.

 

Rafał Nowicki

 

2b

10.

 

Adam Łukasiak

 

2b


GRUPA V

 

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy V zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Paweł Sobczak

 

2f

2.

 

Patrycja Maciocha

 

2f

3.

 

Katarzyna Kochańska

 

2f

4.

 

Szymon Zarzycki

 

2f

5.

 

Monika Kumoch

 

2f

6.

 

Katarzyna Maliszewska

 

2f

7.

 

Jakub Wincewicz

 

2f

8.

 

Grzegorz Jankowski

 

2f

9.

 

Magda Stępień

 

2f

10.

 

Anna Sieradzan

 

2c


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista uczestników rezerwowych Grupy V języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Klaudia Wroniewicz

 

2 d

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GRUPA VI

 

 

Lista uczestników zakwalifikowanych do Grupy VI zajęć z języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym  w Grójcu w roku szkolnym 2010/2011:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

klasa

1.

 

Paweł Nowakowski

 

3d

2.

 

Adam Osiński

 

3d

3.

 

Natalia Ciomcia

 

3d

4.

 

Marlena Woźniak

 

3a

5.

 

Sylwia Sobocińska

 

3a

6.

 

Adriana Pietrzak

 

3a

7.

 

Sylwia Wicińska

 

3b

8.

 

Katarzyna Stępień

 

3b

9.

 

Katarzyna Kober

 

3b

10.

 

Beata Głowacka

 

3a


      

   Strona projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej        
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego